Specjalistyczna praktyka okulistyczna Visumedica
01 Start
02 Oferta
03 Zespół
04 Galeria
05 Kontakt

Cennik

BADANIA LEKARSKIE DZIECI I DOROSŁYCH

KONSULTACJE I ZAŚWIADCZENIA

+
 • Konsultacja specjalisty chorób oczu 300 zł
 • Konsultacja specjalisty chorób oczu - dziecko do 4 roku życia 320 zł
 • Konsultacja lekarza rezydenta o. okulistyki 250 zł
 • Konsultacja specjalisty chorób oczu - w sobotę 350 zł
 • Konsultacja specjalisty chorób oczu - dziecko do 4 roku życia - w sobotę 370 zł
 • Konsultacja lekarza rezydenta o. okulistyki - w sobotę 290 zł
 • Konsultacja kontrolna specjalisty chorób oczu - do 3 miesięcy po pierwszej  180 zł
 • Dobór szkieł po konsultacji specjalisty z kroplami - kolejna wizyta u optometrysty 120 zł
 • Wystawienie recepty - bez wizyty  30 zł
 • Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta – bez wizyty 80 zł
 • Wizyta domowa 550 zł

KWALIFIKACJE DO ZABIEGÓW I KONTROLE PO ZABIEGACH

+
 • Kwalifikacja do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki  350 zł
 • Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wad wzroku  350 zł
 • Kwalifikacja do zabiegów w obrębie powiek, w tym plastycznych  350 zł
 • Wizyta kontrolna po operacji zaćmy przeprowadzonej przez lekarzy Visumedica – pierwsza (do 48 godzin po) i druga (do 14 dni po) bezpłatna
 • Wizyta kontrolna po operacji zaćmy przeprowadzonej przez lekarzy Visumedica – od 15go dnia do 6ciu miesięcy 150 zł
 • Wizyta kontrolna po operacji zaćmy – po 6tym miesiącu 250 zł
 • Wizyta kontrolna po zabiegu laserowej korekcji wzroku przeprowadzonej przez lekarzy Visumedica  – pierwsza (dzień po) i druga (do 14tu dni) bezpłatna
 • Wizyta kontrolna po zabiegu laserowej korekcji wzroku przeprowadzonej przez lekarzy Visumedica – od 15go dnia do 6ciu miesięcy 200 zł
 • Wizyta kontrolna po zabiegu laserowej korekcji wzroku – po 6tym miesiącu 250 zł
 • Kwalifikacja do zabiegu YAG-laserowej kapsulotomii/irydotomii 250 zł
 • Kwalifikacja do zabiegu laserem koagulacyjnym siatkówka/zmiany powiekowe 250 zł
 • Kwalifikacja do aplikacji zatyczek do punktów łzowych 250 zł

KWALIFIKACJE DO INIEKCJI GAŁKOWYCH

+
 • Kwalifikacja do iniekcji zewnątrzgałkowej 250 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji wewnątrzgałkowej (badanie + OCT plamki) 450 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji wewnątrzgałkowej (badanie + Angio-OCT) 550 zł
 • Kwalifikacja do iniekcji wewnątrzgałkowej z aktualnymi badaniami własnymi 200 zł

KWALIFIKACJE DO SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

+
 • Kwalifikacja do opatrunkowej soczewki kontaktowej wraz z założeniem i ceną soczewki 250 zł
 • Wizyta kontrolna w trakcie stosowania opatrunkowej soczewki kontaktowej wraz z założeniem nowej i ceną soczewki 200 zł
 • Kwalifikacja do pierwszorazowego stosowania soczewek kontaktowych sferycznych z nauką obsługi soczewek, ceną soczewek startowych i kontrolą po 7-14 dniach noszenia 300 zł
 • Okresowa kontrola w trakcie noszenia soczewek kontaktowych 200 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

KOMPUTEROWE BADANIE POLA WIDZENIA

+
 • Badanie pola widzenia przesiewowe, oboje oczu 150 zł
 • Badanie pola widzenia profil jaskrowy, oboje oczu 150 zł
 • Badanie pola widzenia niebieskie na żółtym, oboje oczu 180 zł
 • Badanie pola widzenia profil neurologiczny, oboje oczu 180 zł
 • Badanie pola widzenia ze znaczkiem czerwonym 180 zł
 • Badanie na dwojenie 180 zł

BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

+
 • Pomiar ciśnienia wewnatrzgałkowego „air-puff" (tonometria bezkontaktowa), oboje oczu  40 zł
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem Pascal (dynamiczny tonometr konturowy), oboje oczu  120 zł
 • Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą „air-puff”, 6 pomiarów  200 zł
 • Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem Pascal (dynamiczny tonometr konturowy), 4 pomiary  350 zł

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE (USG) OKA

+
 • USG gałki ocznej w projekcji A, jedno/oboje oczu  200/280 zł
 • USG gałki ocznej w projekcji B, jedno/oboje oczu  200/280 zł
 • Ultrabiomikroskopia (UBM), jedno oko/oboje oczu  250/350 zł

OPTYCZNA KOCHERENTNA TOMOGRAFIA (OCT) OKA

+
 • OCT profil plamkowy, oboje oczu  250/300 zł
 • OCT profil jaskrowy (tarcza nerwu II, RNFL, GCC), oboje oczu 250/300 zł
 • OCT profil jaskrowy poszerzony (tarcza nerwu II, RNFL, GCC, odcinek przedni), oboje oczu  300 zł
 • OCT łączony profil plamkowy i jaskrowy, oboje oczu 300 zł
 • OCT łączony profil plamkowy i jaskrowy poszerzony, oboje oczu 330 zł
 • OCT przedniego odcinka oka (kąta przesączania i rogówki) – oboje oczu  250 zł
 • Angio-OCT, jedno oko/oboje oczu  350/400 zł
 • OCT pachymetrią – wielopunktowy pomiar grubości rogówki z modyfikacją pomiarów ciśnienia śródgałkowego, oboje oczu 150 zł

BADANIA DODATKOWE POWIEK I POWIERZCHNI OKA

+
 • Kompleksowa diagnostyka zespołu suchego oka LacryDiag (promocja) 250 zł
 • Badanie okulistyczne w kierunku nużeńca  150 zł
 • Badanie wydzielania łez (test Schirmera)  70 zł
 • Posiew z worka spojówkowego wraz z antybiogramem  200 zł 
 • Test AdenoPlus – nieinwazyjna diagnostyka adenowirusowego zapalenia spojówek  170 zł

BADANIA DODATKOWE RÓŻNE

+
 • Egzoftalmometria – ocena osadzenia gałek ocznych (wytrzeszczu)  150 zł
 • Fotografia przedniego odcinka oka  100 zł
 • Gonioskopia (ocena kąta przesącza), oboje oczu 160 zł
 • Dobór mocy soczewki wewnątrzgałkowej (biometria IOLMaster lub USG), oboje oczu 200 zł
 • Fotografia barwna dna oka aparatem Eidon ( szerokokątna funduskamera- skaner konfokalny) 130 zł
 • Fotografia barwna z badaniem autofluorescencji (FAF) aparatem EIDON 200 zł

BADANIA DODATKOWE – PAKIETY

+
 • Pakiet "diagnostyka jaskry" - OCT profil jaskrowy poszerzony + pomiar ciśnienia oka tonometrem Pascal + gonioskopia + dzienny pomiar ciśnienia oka 600 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT profil plamkowy“, oboje oczu 450 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT profil jaskrowy“, oboje oczu 450 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT łączony profil plamkowy i jaskrowy“, oboje oczu 500 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT profil jaskrowy poszerzony“, oboje oczu 500 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT łączony profil plamkowy i jaskrowy poszerzony“, oboje oczu 550 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + OCT przedniego odcinka oka, oboje oczu 500 zł
 • Pakiet „konsultacja specjalisty chorób oczu + Angio-OCT, jedno oko/oboje oczu 550/ zł
 • Wizyta okulistyczna z fotografią barwną dna oka 310 zł
 • Wizyta okulistyczna z fotografią barwną i autofluorescencją (FAF) 360 zł

LASEROTERAPIA OKA

LASEROTERAPIA SIATKÓWKI

+
 • Fotokoagulacja ogniskowa, jedno oko/dwoje oczu 500/900 zł
 • Fotokoagulacja obwodu siatkówki, jedno oko /dwoje oczu 500/900 zł
 • Panfotokoagulacja siatkówkowa – pierwsza sesja  500 zł
 • Panfotokoagulacja siatkówkowa – kolejna sesja  450 zł

LASEROTERAPIA PRZECIWJASKROWA LASEREM KOAGULACYJNYM

+
 • Irydoplastyka obwodowa, jedno oko/dwoje oczu 500/900 zł
 • Trabekuloplastyka (ALT), jedno oko/dwoje oczu 500/900 zł

LASEROTERAPIA LASEREM YAG

+
 • Irydotomia – laseroterapia jaskry wąskiego kąta, jedno oko/dwoje oczu 500/900 zł
 • Kapsulotomia - laseroterapia zaćmy wtórnej (mętnienie tylnej torebki), jedno oko/dwoje oczu 500/900 zł

LASEROTERAPIA ZMIAN ZEWNĄTRZOCZNYCH

+
 • Laserokoagulacja wrastających naczyń w rogówkę od 400 zł
 • Laserokoagulacja nieprawidłowo wrastających rzęs od 400 zł
 • Laserokoagulacja zmian skórnych na powiekach (w zależności od ilości i wielkości) od 400 zł

INIEKCJE LEKÓW DO OKA

INIEKCJE ZEWNĄTRZGAŁKOWE

+
 • Iniekcja podspojówkowa Dexametasonu i/lub antybiotyku i/lub adrenaliny 400 zł
 • Iniekcja pod torebkę Tenona Depo-Medrolu 400 zł

INIEKCJE DO WNĘTRZA GAŁKI OCZNEJ

+
 • Iniekcja doszklistkowa anty-VEGF od 799 zł
 • Iniekcja doszklistkowa anty-VEGF Lucentis od 1900 zł
 • Iniekcja doszklistkowa anty-VEGF Eylea od 2100 zł
 • Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex 5500 zł

ZABIEGI I OPERACJE

ZABIEGI NA DROGACH ŁZOWYCH (SUCHE OKO LUB NADMIERNE ŁZAWIENIE)

+
 • Płukanie kanalików łzowych jedno oko/dwoje oczu 400/600 zł
 • Sondowanie dróg łzowych jedno oko/dwoje oczu 400/600 zł
 • Implantacja zatyczek stałych celem zamknięcia punktu łzowego – oboje oczu  750 zł
 • Implantacja zatyczek stałych celem zamknięcia punktu łzowego – jedno oko  350 zł
 • Implantacja zatyczek tymczasowych celem zamknięcia punktu łzowego – oboje oczu  350 zł
 • Implantacja zatyczek tymczasowych celem zamknięcia punktu łzowego – jedno oko 250 zł
 • Implantacja zatyczek drenujących celem poprawy odpływy łez – oboje oczu 750 zł
 • Implantacja zatyczek drenujących celem poprawy odpływy łez – jedno oko  350 zł

ZABIEGI NA POWIEKACH

+
 • Wycięcie kaszaka, gradówki, brodawczaka, rogu skórnego lub innego guzka niezłośliwego powiek (w zależności od lokalizacji i wielkości) od 400 zł
 • Badanie histo-patologiczne w razie konieczności 150 zł
 • Operacja kępek żółtych (w zależności od rozległości i lokalizacji) od 1000 zł
 • Elektroliza (elektrokoagulacja) nieprawidłowo rosnących rzęs od 350 zł
 • Usunięcie powiekowych szwów skórnych 100 zł

OPERACJE PLASTYCZNE POWIEK

+
 • Korekcja powiek dolnych – podwijanie, jedno oko 1500 zł
 • Korekcja powiek dolnych – odwijanie, jedno oko 1800 zł
 • Operacja plastyczna powiek górnych, obie powieki 4000 zł
 • Operacja plastyczna powiek dolnych, obie powieki 5000 zł

ZABIEGI NA POWIERZCHNI GAŁKI OCZNEJ

+
 • Usunięcie ciała obcego z worka spojówkowego  200 zł
 • Usunięcie ciała obcego z rogówki   250 zł
 • Usunięcie cysty spojówki od 600 zł
 • Usunięcie tłuszczyka od 1000 zł
 • Usunięcie skrzydlika  od 1800 zł
 • Abrazja rogówki (np. przy nawracających erozjach nabłonka rogówki) z założeniem kontaktowej soczewki opatrunkowej 600 zł
 • Usunięcie szwów rogówkowych/spojówkowych 150 zł

OPERACJE WEWNĄTRZGAŁKOWE (cennik Laguna Medical)

+
 • Laserowa korekcja wady wzroku (w zależności od metody) od 2 500 zł
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (CLE/RLE) celem korekcji wady i starczowzroczności (w zależności od wszczepianej soczewki) od 5 000 zł
 • Operacja zaćmy (w zależności od wszczepianej soczewki) od 3 000 zł
 • Operacja jaskry (w zależności od metody) od 3 700 zł

Pozostałe zabiegi

+
 • Zabieg Blephex 480 zł
 • Zabieg I lid'n lash 100 zł

zamknij
Specjalistyczna praktyka okulistyczna Visumedica